Веселка Гъркова

Веселка Василева Гъркова (Зафирова)

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОБРАЗОВАНИЕ:

 

През уч. 1979/1980 г. – висше образование по история в Историческия факултет на СУ „Св.св. Климент Охридски“, профил „Стара и средновековна история“. Втора специалност – немски език.

През1981 г. – защита на  дипломна тема върху немския хуманизъм с представител Улрих фон Хутен

 Следдипломна специализация от 04. 1981 до 04. 1982  г. към катедрата по „Стара и средновековна история“ с тема за отношението на немския хуманизъм и на Реформацията към турската опасност през XVI в.

Докторантура по средновековна немска история в Лайпциг, Германия, от 10. 1982 до 03. 1986 г. с тема за влиянието на турската опасност върху Саксония през XV – XVII в. Защитена докторска дисертация през 06. 1987 г. на тема „Югоизточна Европа XV XVII в. (политика, стопанство и култура под знака на конфронтацията с Османската империя)“

 

НАУЧНА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

Хоноруван асистент от 07. 1987 г., от 04. 1987 г. – редовен асистент, от 10. 1992 г. – главен асистент към катедра „Стара история, тракология и средновековна история“ на Исторически факултет

През периода 1994 – 1997г. е хонорован лектор по средновековна история в Благоевградския университет

През периода 1993 – 1996 г. е хонорован лектор по средновековна история в Шуменския университет

През периода 1996 – 1998 г. е хонорован лектор по средновековна история на втора специалност „История“ в Исторически факултет на СУ

През периода 1996 – 1998 г. е хонорован лектор на немски език с лекции върху средновековната история на Германия в институт „Германикум“ към СУ

От 09. 2005 г. чете лекционния курс по средновековна история на специалност „История и география“, р.о., а по-късно и задочно

През 2014/2015 г. чете лекционния курс на спец. „История и география“, р.о. и на спец. „История и философия“, р. о.

Води упражнения на специалностите „История“ , на „История и география“  и на „История и философия“

Научен редактор на „“История на Германия“ от Дитер Раф, издат. КАМА, София 2000 г.

 

СПЕЦКУРСОВЕ:

1.Бакалавърска програма: „Феодални монархии XI XIII в.“ (задължителен) и СИД „История на късното Средновековие: предреформационни идеи и движения“ (избираем)

2. Магистърска програма „Средновековното общество – идеология, политика и култура“ – редовно и задочно обучение: „Идейни и културни основи на франкското общество V IX в.“ (избираем)  и „Митология на владетеля-светец при франките“ (избираем)

3. Магистърска програма „Средиземноморски култури и цивилизации: Античност и Средновековие“ – редовно обучение: „Варварски средиземноморски държави V IX в.“ (избираем) и „Германската имперска идея и Средиземноморието X XIII в.“ (избираем)

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Три едномесечни специализации, финансирани от университета, в университетите на: Саарбрюкен (1994 г.), Билефелд (1995 г.) и Лайпциг (1997 г.), четвърта едномесечна специализация по линията на Зюдостеуропа-Гезелшафт в Мюнхен през 1998 г.

Едномесечна специализация през 2005 г., финансирана от ДААД, в Кьолнския университет

Тримесечна специализация през 10. – 12. 2007/2008 г. в университета в Саарбрюкен по покана на проф. д-р Бр. Кастен с тема върху архиепископ Хинкмар( IX в.)

 

ПУБЛИКАЦИИ:

 „Саксония и Югоизточна Европа XVXVII в. (политика, стопанство и култура под знака на конфронтацията с Османската империя)“. Унив. издат „Св. Кл. Охридски“. София 1999

„Франките – общество и култура V VII в.“. София 2014 г.В: <www.mediaevalia.eu/monographies/V. Garkova. pdf

„Проекциите на личността в концепциите на Новото време“ – В: сб. Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята. София 1995, 16 – 25

„Турският мотив в литературата и изкуството на Саксония“ – В: Минало, 1996, бр. 1, 29 – 35

„Границата – функции през Средновековието“ – В: сб. Границата в историята. София 1999, 24 – 35    

„Германските племена като периферия на Римската империя. Размишления върху А. Тойнби“ – В: сб. Периферията в историята. София 1996, 118 – 128

„Аспекти на държавността в западноевропейското Средновековие“ – В: сб. Държавността в историята. София 2001, 193 – 264

„Функции на образа на врага в саксонската обществена практика и литература през XV XVII в.“ – В: История, 1994, 54 – 68

„Дидактически аспекти на историческата антропология“ – В: История 1993, 44 – 56

„Лутер и турската опасност“ – В: сб. РЕФОРМАЦИЯТА. История и съвременни измерения. Изд. НБУ. София 2007, 87 – 125

„Войната между две кралици – или за големите превратности в историята на Меровингската династия“ – Електронна публикация в: сб. Заговори и преврати в историята: XV юбилейни кюстендилски четения 2008 г., 31 – 44. <lib.sudigital.org/record/18924/files/SUDGTL-BOOK-2012-029.pdf>

„Живот и дело на архиепископ Хинкмар от Реймс (806 – 882)“ – Електронна публикация в: сб.в памет на доц. Г. Сотиров. Специално издание 2010 г., 140 – 171. <<file:///C:/Users/Veselka/Downloads/MediaevaliaS%20(1).pdf>

„Дворът на Карл Велики като управленска институция в съчинението на архиепископ Хинкмар  De ordine palatii“ (882 г.) – В: ГСУ-ИФ, т.101, 1 – 65. Електронна публикация в: www. mediaevalia. еu 2011 г., кн. 2, 34 – 75; 2011 г., кн. 3, 32 – 72; 2012 г., кн. 4, 47 – 63

„Последните Меровинги или краят на династията през VII VIII в. – В: сб. Провалите в историята: XVII кюстендилски четения 2010 г., 42 – 60. Електронна публикация в: <lib.digital.org/record/18934/files/SUDGTL-BOOK-2012-034.pdf>

„Произход на франките и историческата му рефлексия“ – В: сб. QUOD DEUS VULT. Сб. в чест на 60-годишнината от рождението на проф. дин. Красимира Гагова. Специално издание 2013 г., 73 – 98.<www.mediaevalia.eu/index.php/qmediaevaliaq/in – honorem>

„Мир и война в контекста на династическата приемственост при късните Каролинги през IX и X в.“ – В: сб. Мир и война в историята. Кюстендилски четения 2014 г. (под печат)

: Ремонт паркетных полов. Качественный паркетный пол цена. Циклевка паркетных полов. Как установить дверь межкомнатную. Как установить самостоятельно дверь в доме. Устанавливаем двери сами. Дизайн интерьера кухни. Самые маленькие кухни интерьер. Цвета в интерьере кухни. Самодельные мотоблоки видео. Лучшие самодельные мотоблоки чертежи. Как сделать самодельный мотоблок.
Фасадная штукатурка короед. Быстрое нанесение фасадной штукатурки. Штукатурка фасадная своими руками. Секреты успешного бизнеса. Лучшие секреты успеха в бизнесе. Секреты ведения бизнеса. Шкаф купе своими руками. Как сделать шкаф купе своими руками. Шкаф своими руками чертежи. Отделочные работы цены. Быстрые отделочные работы дома. Выполнение отделочных работ.